หัวหน้าแผนกนายวิชัย มันจันดา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
ครูประจำนายปกรณ์ อินทร์ไชย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(สอน)ทนงศักดิ์ คำเหลือง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายอนุศร ทับทิม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายบุญลือ ปักศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์