หัวหน้าแผนกนายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษสอนนายวงศกร อะนันทา
ครูพิเศษสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน